Gratis ontwikkeladvies van NL leert door

Dit is een aanbod vanuit het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor alle mensen tussen 18 en de pensioengerechtigde leeftijd. Bij mij houdt dit traject in dat je een digitale loopbaanscan en arbeidsmarktkansenscan maakt en dat we vier gesprekken voeren.

Jij bepaald de agenda, jouw vraag is leidend voor de inrichting van dit traject. Het kan gaan over zingeving, over effectieve communicatie, over het zoeken naar nieuwe mogelijkheden in je loopbaan die echt passen bij jou, of ontdekken wat jij écht wil, wat echt bij jou past. Het traject kan ook nuttig zijn als je moet gaan solliciteren en je niet zo goed weet hoe.

Stress- en burnout coaching volgens CSR methode

De CSR-methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. CSR staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van (ziekmakende) effecten van chronische stress.

Zo ziet een coachingstraject eruit:

- Intake, waarin een online vragenlijst wordt ingevuld en 2 gesprekken gevoerd worden om inzicht te krijgen in de ernst van de klachten.

-Stresscoaching. 

Bij lichtere klachten wordt een Stress Reductie Traject van 5 sessies geadviseerd.  We werken samen aan energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven.

Bij overspanning en burn-out wordt het Stress Herstel Traject van 10 sessies geadviseerd. Hierbij werken we aan je lichamelijk en psychisch herstel. Als je wat opknapt ga je aan de slag met opbouw van vitaliteit, verbetering van zelfmanagement en indien van toepassing een plan van aanpak rondom je re-integratie.

Kijk hier voor meer informatie op de website van CSR:

https://www.csrcentrum.nl/coach/caroline-berkhout/


Loopbaancoaching bij Spoor 2 en Outplacement

 Vraag je je steeds vaker af waar je nou eigenlijk goed in bent, welke richting je eigenlijk op wil met je loopbaan.

Ga je weer aan het werk na een burn-out of na een rouw- of verlieservaring. Weet je niet meer zo goed waar je nou echt goed in bent. 

Loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching kunnen je helpen om weer meer zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbewustzijn op te bouwen.

Uitgangspunt is altijd dat een traject, een proces, de zoektocht echt bij jou moet passen en daarom altijd persoonlijk op maat bepaald is en zal worden. 

Welk traject het beste bij jou past kunnen we in een vrijblijvend oriënterend gesprek bepalen. Te denken valt aan de volgende trajecten:

 Spoor 2 traject

Na een jaar ziekte zijn werkgever en werknemer verplicht om een spoor 2 traject te bewandelen. Dit betekent dat je ook buiten de organisatie gaat kijken welke mogelijkheden er voor je zijn op de arbeidsmarkt. 

Belangrijk natuurlijk dat het volledig aan de wettelijke eisen en verplichtingen voldoet, daar zorg ik voor. Daarnaast zal het traject zo persoonlijk mogelijk vorm gegeven worden, waar heb jij behoefte aan en wat past bij jou.

Rouwverwerking kan onderdeel zijn, omdat het niet altijd makkelijk is om een oude baan, een oude werkgever, een functie los te laten waar je wellicht langere tijd je identiteit aan ontleent hebt.

Er vindt vaak een heroriëntatie op wat je kunt, via testen en opdrachten brengen we kwaliteiten, vaardigheden en competenties in beeld, op welke banen wil jij je oriënteren die realistisch zijn ten opzichte van de huidige arbeidsmarkt.

Dat kan concreet zijn in hulp van het opstellen van een CV, het kritisch meedenken, meelezen en meezoeken. Ondersteunen en coachen in het sollicitatieproces, het inzetten van een netwerk om werk te vinden en het zoeken naar werk. 

 Vaste onderdelen

Diagnostische fase

 • kennismaking en intake

Aanbodversterkende fase

 • loopbaanadvies 
 • arbeidsmarktoriëntatie
 • sollicitatieondersteuning en coaching  

Bemiddelingsfase

 • netwerkondersteuning
 • jobhunting en zoeken naar plaats om te re-integreren en werkervaring op te doen 

Nazorg

  

Outplacement

Bij een outplacement heb je zelf of je werkgever bepaald dat de huidige functie niet meer passend is en dat je dus een nieuwe functie gaat zoeken buiten de organisatie waar je werkzaam bent. 

Rouwverwerking kan onderdeel zijn, omdat het niet altijd makkelijk is om een oude baan, een oude werkgever, een functie los te laten waar je wellicht langere tijd je identiteit aan ontleent hebt.

Er vindt vaak een heroriëntatie op wat je kunt; we voeren gesprekken, doen gerichte testen en opdrachten en zo brengen we kwaliteiten, vaardigheden en competenties in beeld. Dit allemaal gericht op het verkrijgen van meer bewustzijn en meer inzicht in wat je kan, waar je goed in bent en waar je het best tot je recht komt, rekening houdend met realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

 De coaching en ondersteuning is aangepast op dat wat voor jou op dat moment nodig is. Dat kan dus ook heel concreet zijn in hulp van het opstellen van een CV, het kritisch meedenken, meelezen en meezoeken. Ondersteunen en coachen in het sollicitatieproces.

 Vaste onderdelen:

Diagnostische fase

 • kennismaking en intake

Aanbodversterkende fase

 • loopbaanadvies 
 • arbeidsmarktoriëntatie
 • sollicitatieondersteuning en coaching  

Bemiddelingsfase

 • netwerkondersteuning
 • jobhunting en zoeken naar plaats om te re-integreren en werkervaring op te doen 

Nazorg

 

.
.